Lịch sử công ty

HOME        Giới thiệu công ty        Lịch sử công ty

2019

Giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 14001
Sản xuất cặn hỗn hợp và phân hữu cơ hỗn hợp

2016

Di dời trụ sở (Địa chỉ hiện tại: 128 Gunsansandan-ro, Gunsan-si, Jeollabuk-do)

2015

Thêm sản xuất thức ăn (thức ăn đơn giản, thức ăn lỏng, thức ăn hỗn hợp cơ bản)

2010

Sản xuất phân bón hữu cơ thân thiện với môi

2008

Thành lập công ty trực thuộc viện nghiên cứu

2006

Bắt đầu cung cấp cho Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Quốc gia

2005

Mạng lưới bán hàng mở rộng trên phạm vi toàn quốc

2004

Thành lập Công ty TNHH MealToBalance (Jeongeup-si, Jeonbuk)
Sản xuất và bán phân bón lỏng