Phân bón

HOME    ▶  Giơi thiệu sản phẩm        Phân bón

Nó chứa một lượng lớn các chất hữu cơ hòa tan trong nước đủ chín, và đóng vai trò cho cả phân hữu cơ và phân hóa học.

Nó được lên men đủ, do đó có rất ít tải trọng trên đất, và không có trở ngại như tạo khí

Các chất hữu cơ lành mạnh giúp tăng cường rễ, chống lại bệnh tật

Nó chứa các chất hữu cơ phong phú, có tác dụng giải phóng sinh học chậm

Hangulm thuận tiện hơn 10-3-4

Hangulm thuận tiện hơn 13-3-4

Hangulm hạt 10-3-4

Hangulm hạt 9-7-17

Hangulm chỉ hạt dẻ
(21-3-6 Tổng chất hữu cơ 30%)

Hangulm BB
(17-5-9 Tổng chất hữu cơ 35%)

Hangulm phân bón phát hành chậm 30-6-6-10 (đất màu mỡ)

Không ô nhiễm đất với lớp phủ khoáng tự nhiên

Các thành phần nitơ không được rửa giải cùng một lúc thông qua micropores, giữ hiệu quả phân bón lâu dài

Chứa 10% magiê, giúp cải thiện chất lượng hạt