Giấy chứng nhận / Bằng sáng chế / Khác

HOME        Giới thiệu công ty      Giấy chứng nhận / Bằng sáng chế / Khác

Bằng sáng chế / Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận bằng sáng chế (CMS Wasakarin)

Giấy chứng nhận đăng ký mô hình tiện ích (Thiết bị đo phân bón lỏng)

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (MealToBalance)

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Hangulm)

Giấy chứng nhận

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Hệ thống quản lý môi trường ISO14001

Phòng thí nghiệm (công ty liên kết nghiên cứu viện) công nhận bằng văn bản

Giấy chứng nhận INNO-BIZ

Giải thưởng

Giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng 2007

Giải thưởng xuất sắc của ngành nông nghiệp liên doanh