Cho ăn

HOME        Giơi thiệu sản phẩm        Cho ăn

 • Nguồn cung cấp nitơ phi protein cho động vật nhai lại được sản xuất bằng cách trộn sản phẩm phụ lên men axit và tá dược
 • Được sử dụng để tăng hàm lượng protein thô trong thức ăn công thức
 • Mặc quần áo hàng đầu có sẵn với hương thơm tuyệt vời và ngon miệng của nó
 • Khoảng 70% mức CP
 • Tỷ lệ thức ăn công thức là khoảng 2,5%
 • Ngoại hình: Bột màu nâu
 • Thành phần sản phẩm
  Tên thành phần Độ ẩm Chất đạm thô Sợi thô Tro thô
  Lượng nguyên liệu Dưới 3,5% Hơn 70% Dưới 19% Dưới 11%

  * Nó đang xuất khẩu sang Nhật Bản, Pakistan, vv và sẽ đa dạng hóa các nước xuất khẩu.